Oprava karosérie bez poškodenia laku technológiou PDR

Realizované opravy - HU

Ukážky našej práce - pred a po oprave

Nasledujúce fotografie ukazujú úspešné použitie technológie PDR na poškodených karosériách automobilov. Poškodenia sme odstránili bez toho, aby ostala akákoľvek viditeľná stopa. To všetko bez tmelenia, lakovania a pri zachovaní pôvodného laku.

Referencie
Spolupracujeme so servismi