Oprava karosérie bez poškodenia laku technológiou PDR

späť

Škoda

Stav pred opravou

Stav po oprave technológiou PDR

Na fotografii jasne vidieť svetlo fixačnej lampy, ktoré zvýrazní nerovnosti na povrchu karosérie.

Referencie
Spolupracujeme so servismi