Oprava karosérie bez poškodenia laku technológiou PDR

späť

Hyundai

Nasledujúce fotografie ukazujú úspešné použitie technológie PDR na poškodených karosériách automobilov. Poškodenia sme odstránili bez toho, aby ostala akákoľvek viditeľná stopa. To všetko bez tmelenia, lakovania a pri zachovaní pôvodného laku.

Pred

Po

Referencie
Spolupracujeme so servismi